Τι είναι η αναπαραγωγική χειρουργική;

Με τον όρο αναπαραγωγική χειρουργική (reproductive surgery), ορίζουμε το σύνολο των επεμβάσεων με σκοπό την αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας και λειτουργίας του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας και τη βελτίωση της γονιμότητας. Οι επεμβάσεις αυτές μπορεί να πραγματοποιηθούν με σκοπό να αυξήσουν τις πιθανότητες αυτόματης σύλληψης ή για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.  Η αναπαραγωγική χειρουργική γίνεται με τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων, δηλαδή της υστεροσκόπησης και λαπαροσκόπησης.

Γιατί προτιμάμε ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους;

H ανοικτή χειρουργική (λαπαροτομία) προκαλεί πολλαπλές συμφύσεις, οι οποίες μπορεί να επιδεινώσουν το πρόβλημα. Επίσης, η ανοικτή χειρουργική σχετίζεται με αυξημένο μετεγχειρητικό πόνο και μακρύτερη ανάρρωση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη επανέναρξη των σεξουαλικών επαφών σε ζευγάρια που προσπαθούν για φυσιολογική τεκνοποίηση. Για τους λόγους αυτούς, η ανοικτή χειρουργική έχει αντικατασταθεί από την λαπαροσκόπηση, η οποία προκαλεί λιγότερες συμφύσεις, μειωμένο πόνο, καλύτερη ανάρρωση, ενώ μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε με μεγαλύτερη ευκρίνεια την ανατομία της γυναικείας πυέλου.

Αντίστοιχα, για παθήσεις της εσωτερικής επένδυσης της μήτρας (ενδομήτριο), χρησιμοποιούμε την ελάχιστα επεμβατική μέθοδο της υστεροσκόπησης, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε ξεκάθαρα και να αφαιρέσουμε πλήρως τις βλάβες.

Λίστα επεμβάσεων αναπαραγωγικής χειρουργικής:

Η αναπαραγωγική χειρουργική, όταν πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους χειρουργούς, με δεξιότητες στην ενδοσκοπική χειρουργική, συνδέεται με εξαιρετικά αποτελέσματα και υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης.

Ο Δρ. Γρηγοριάδης Γεώργιος, μετά από δεκαετή εκπαίδευση στη λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική χειρουργική σε κέντρα της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη γυναικολογική ενδοσκόπηση, καθώς και σχετική, διεθνή πιστοποίηση (GESEA από την European Society for Gynaecological Endoscopy: ESGE). Απευθυνθείτε στον ιατρό για να συζητήσετε αν η αναπαραγωγική χειρουργική είναι η καλύτερη λύση για εσάς.