Τι είναι η διαγνωστική λαπαροσκόπηση;

Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση είναι η απλούστερη μορφή λαπαροσκόπησης, κατά την οποία ο χειρουργός εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα που του δίνει η λαπαροσκοπική κάμερα να δει «με γυμνό μάτι» την ανατομία. Δεν περιλαμβάνει κάποια παρέμβαση πέραν κάποιων απλών χειρουργικών πράξεων, όπως π.χ. η λύση απλών συμφύσεων.

dr_georgios_grigoriadis_ser_img_Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση

Πότε έχει ένδειξη η διαγνωστική λαπαροσκόπηση;

Με την πρόοδο των απεικονιστικών μεθόδων, όπως το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία (MRI), οι ενδείξεις της διαγνωστικής λαπαροσκόπησης έχουν μειωθεί σημαντικά. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες η διαγνωστική λαπαροσκόπηση έχει ακόμη ένδειξη: Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο χρόνιος πυελικός πόνος σε γυναίκες με φυσιολογικό υπερηχογράφημα και/ ή MRI. Σε ένα σημαντικό ποσοστό, το σύμπτωμα αυτό οφείλεται σε επιφανειακή ενδομητρίωση, η οποία φαίνεται μόνο λαπαροσκοπικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η λαπαροσκόπηση δίνει το πλεονέκτημα πως, αν βρεθεί επιφανειακή ενδομητρίωση, μπορεί να αφαιρεθεί κατά το ίδιο χειρουργείο.

Πόσο διαρκεί η διαγνωστική λαπαροσκόπηση;

Αν και αυτό εξαρτάται ανά περίπτωση, γενικά λιγότερο από 1 ώρα συνολικού χρόνου απαιτείται για μια τέτοια παρέμβαση.

Ο Δρ. Γρηγοριάδης Γεώργιος θα σας εξηγήσει με λεπτομέρεια τα ευρήματα της διαγνωστικής λαπαροσκόπησης και θα σας καθοδηγήσει στα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.