Τι είναι η υστεροσκοπική λύση συμφύσεων (σύνδρομο Asherman);

Το σύνδρομο Asherman αφορά την παρουσία πολλαπλών συμφύσεων στο εσωτερικό της κοιλότητας της μήτρας που προκαλούν αλλοίωση της φυσιολογικής ανατομίας της κοιλότητας. Το σύνδρομο μπορεί να αντιμετωπιστεί υστεροσκοπικά, ωστόσο, απαιτείται σημαντική εμπειρία και χειρουργική δεξιότητα για να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα και να αποφευχθούν οι επιπλοκές.

Προληπτικός Γυναικολογικός Έλεγχος_5

Τι προκαλεί το σύνδρομο Asherman?

Το σύνδρομο είναι το αποτέλεσμα προηγούμενων χειρουργείων (π.χ. αποξέσεις ενδομητρίου) που προκάλεσαν τραυματισμό του ενδομητρίου. Οι συμφύσεις αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα του τραυματισμού αυτού. Επίσης, λοιμώξεις του ενδομητρίου μπορεί να προκαλέσουν το σύνδρομο Asherman.

Τι συμπτώματα δίνει το σύνδρομο Asherman;

Συχνά, το σύνδρομο δεν προκαλεί κανένα απολύτως σύμπτωμα. Ωστόσο, μπορεί να σχετίζεται με υπογονιμότητα. Επίσης, λόγω των εκτεταμένων συμφύσεων, το αίμα της περιόδου μπορεί να παγιδευτεί μέσα στη μήτρα. Μπορεί, λοιπόν, να προκαλέσει αμηνόρροια (η γυναίκα δεν έχει περίοδο), γεγονός που εύλογα προκαλεί ανησυχία. Η αμηνόρροια αυτής της αιτιολογίας, συχνά συνοδεύεται από πυελικό πόνο, καθώς το αίμα συσσωρεύεται εντός της μήτρας και δεν παροχετεύεται.

Πώς αντιμετωπίζεται το σύνδρομο Asherman υστεροσκοπικά;

Περνάμε ένα ειδικό εργαλείο (υστεροσκόπιο) μέσα από τον τράχηλο, στο εσωτερικό της μήτρας. Μέσα από το υστεροσκόπιο, προωθούμε ένα ειδικό μικροσκοπικό ψαλίδι, με το οποίο κόβουμε τις συμφύσεις. Χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια (διαθερμία) για να μειώσουμε τον τραυματισμό του ενδομητρίου και τον κίνδυνο επανεμφάνισης συμφύσεων. Ευτυχώς, αυτό συνήθως δεν απαιτείται, μιας και οι συμφύσεις έχουν ελάχιστη αγγείωση, οπότε και δεν ματώνουν όταν τις κόβουμε. Σε κάποιες περιπτώσεις, για να μειώσουμε περαιτέρω τον κίνδυνο επανεμφάνισης των συμφύσεων, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ειδικό gel κατά των συμφύσεων μέσα στην κοιλότητα του ενδομητρίου ή να εισάγουμε ενδομήτριο σπιράλ. Διαφορετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί θεραπεία με κολπικά οιστρογόνα μετά την υστεροσκόπηση.

Η υστεροσκοπική αντιμετώπιση του συνδρόμου Asherman συνδέεται με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ωστόσο, όπως προαναφέραμε, πρέπει να πραγματοποιείται από χειρουργούς με υψηλές δεξιότητες στην υστεροσκόπηση, για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και την αποτελεσματικότητα της επέμβασης. Ο Δρ. Γεώργιος Γρηγοριάδης, με πολυετή εκπαίδευση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σε κέντρα της Αγγλίας και Γαλλίας, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις υστεροσκοπικές επεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και για την υστεροσκοπική διόρθωση του συνδρόμου Asherman.